KivaaTekemistä.fi -sivuston käyttöehdot

KivaaTekemistä.fi –sivusto on Sarimedia Oy:n omaisuutta. Sarimedia ei vastaa tietojen oikeellisuudesta, virheettömyydestä tai ajantasaisuudesta, mutta pyrkii päivittämään kohdetietoja huolellisesti. Sarimedia ei vastaa sivustolta pois johtavien linkitettyjen sivustojen tietojen oikeellisuudesta.

Sivuston käyttäjä ja muu kuin Sarimedia Oy:n valtuuttama sitoutuu olemaan kopioimatta sivuston sisältöä ja käyttämättä sitä muuten kaupallisiin tarkoituksiin ilman eri sopimusta Sarimedia Oy:n kanssa.

Sarimedia ei vastaa sivuston käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä haitoista ja vahingoista käyttäjille, sivustolla mainituille kohteille, kohdeyrityksille tai kolmansille osapuolille. Sarimedia ei vastaa sivustolla mainittujen tai suositeltujen kohteiden ja niihin matkustamisen turvallisuudesta eri kävijäryhmille.

Sarimedia pidättää oikeuden päättää sivustolla esitettävästä kohde- ja muusta sisällöstä. Sarimedia sitoutuu poistamaan virheellisiksi osoitetut asiatiedot, ellei niitä katsota mielipiteen ilmaisuun liittyväksi sisällöksi. Sarimedia ei vastaa ulkopuolisten sivustolla tai sivustoon liittyvillä blogi-, facebook- tai vastaavilla sivuilla julkaisemasta sisällöstä.

Sivuston journalistisessa sisällössä, kuten muuhun kuin mainonnan piiriin kuuluvissa artikkeleissa ja kohdeuutisissa, Sarimedia noudattaa hyvää journalistista tapaa. Artikkeleissa, jotka tehdään osana asiakaskampanjaa, tuodaan esiin asiakkuus, yhteistyökumppanuus tai asiakkaan maksama medianäkyvyys (yleensä artikkelin lopussa). Myös nämä artikkelit Sarimedia Oy tekee itsenäisesti pääasiassa omiin kokemuksiin tai haastatteluihin perustuen.

Mahdolliset sivuston käyttöehtoihin liittyvät riidat ratkaistaan Suomen lain mukaan paikallisessa käräjäoikeudessa, yritysten kyseessä ollen Tuusulan käräjäoikeudessa.

Evästeet ja sivuston kävijätilastointi

Verkkosivusto käyttää Google Analytics -kävijätilastointipalvelua sekä siihen kuuluvaa kohderyhmätieto- ja aihepiiriraportointia. Palvelu kerää tietoa cookie- eli evästetiedostojen avulla.

Google Analytics -palvelun keräämiä Googlen ja kolmannen osapuolen Googlelle tarjoamia yleisötietoja (ikäryhmä, sukupuoli, aihepiirit) käytetään sivuston kehittämiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää verkkomarkkinoinnin kohdentamiseen. Palvelu tallentaa tiedot anonyymissä muodossa, eikä niitä voida yhdistää yksittäisiin käyttäjiin.

Jos et halua että sinulle näytettäviä mainoksia kustomoidaan vierailemiesi sivustojen perusteella, voit muuttaa mainosasetuksiasi täältä. Mikäli haluat estää kaiken kävijätiedon lähetyksen Google Analytics -palvelulle kaikilla käyttämilläsi sivustoilla, voit asentaa selaimeesi lähetyksen estävän lisäosan.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä: Sarimedia Oy; käyntios. Amerintie 1, Tuusula; postios. Laiduntie 26 B, 04300 Tuusula; puh. 0400 468 174; sähköposti: etunimi(a)kivaatekemista.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Henri Elo

Rekisterin nimi: Asiakas- ja käyttäjärekisteri verkkoportaalitoiminnassa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisteri on perustettu asiakassuhteiden hoitamiseksi sekä sähköpostikirjettä ja kilpailuja varten.

Rekisterin tietosisältö: Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakassuhteen syntyessä, asiakkaan liittyessä sähköpostilistalle tai asiakkaan osallistuessa kilpailuun. Tiedot saadaan KivaaTekemistä.fi -palvelun käyntikohteista omatoimisesti keräämällä tai kohteen tai muun tahon ilmoittaessa kohteen palveluun. Kohdetieto on pääosin yritystietoa, mutta se voi sisältää myös henkilötietoa esimerkiksi yhteyshenkilöiden osalta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Tiedot suojataan tietoteknisin menetelmin organisaation ulkopuolisilta. Tietoihin on pääsy vain Sarimedia Oy:n johdolla ja työntekijöillä.